Fiberutbyggnad i Skellefteå kommun

Idag har nästan 8 av 10 hushåll i Skellefteå kommun tillgång till bredband som är anslutet till Skellefteå Krafts fibernät. Parallellt med olika utbyggnadsprojekt arbetar vi med att ansluta fler fastigheter i befintliga fiberområden. Under de närmsta åren görs investeringar som medför både förbättringar och utbyggnad av nätet. Målsättningen är att 90 procent av invånarna i Skellefteå kommun ska ha tillgång till 1000 Mbit/s.

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Med hjälp av stödmedel kan vi möjliggöra bredbandsutbyggnad i områden där det inte anses lönsamt för marknaden att bygga ut.
Regeringen satsar för tillfället 3,25 miljarder kronor i ”landsbygdsprogrammet” med målsättning att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.

Skellefteå Kraft har i samråd med Skellefteå kommun blivit beviljade projektstöd för områdesnät inom landsbygdsprogrammet för ett 40-tal byar. Planen är att bygga ut dessa byar under perioden 2017-2020. Investeringen, som har ett värde på 200 miljoner kronor, möjliggörs tack vare Skellefteå Kraft, EU och byarnas egna insatser.
Vissa projekt byggs med ortsammanbindande nät och du hittar information om dessa hos ”Skellefteå kommun, Bredband till fler”.