Varför ska jag välja fiber till mitt bredband?

Våra hem blir smartare och allt fler tjänster kräver en snabb och stabil uppkoppling. Då räcker till slut inte det gamla kopparnätet eller enbart mobilnätet till. Med fiber får du en uppkoppling med nästintill obegränsad kapacitet och valfriheten att själv bestämma vem du köper bredband, tv, telefoni eller andra tjänster av.

Uppkopplingen som håller för framtiden

En investering i fiber öppnar inte bara nya möjligheter idag. Med fiber gör du ditt hus redo både för dagens och morgondagens uppkopplade apparater och tjänster.
Förutom att du får en stabil och kraftfull uppkoppling höjer ett bra bredband både attraktionskraften och värdet på din bostad.
I det växande digitala samhället möjliggör en fiberuppkoppling att du kan ta del av framtidens servicetjänster utan att behöva lämna hemmet.
Ett exempel som vi kan erbjuda via vår fiber är trygghetstjänster, som exempelvis trygghetslarm.

En nätleverantör jobbar för nöjda kunder

Med fiber kan du känna dig trygg, vi är en långsiktig nätägare som har uppsikt över nätet dygnet runt, året om.
Vi erbjuder ett av landets bästa fibernät med tillgång till snabba, stabila och prisvärda tjänster. Det har också gett oss nöjda kunder.

Stor valfrihet och låga abonnemangskostnader

När du är ansluten till fibernätet finns flera olika leverantörer av internet, telefoni, tv och andra bredbandstjänster att välja mellan. Fibernätet är öppet för flera leverantörer vilket bidrar till låga abonnemangsavgifter.
På bredbandsportalen skekraft.net jämför du aktuella erbjudanden från olika leverantörer och väljer vilka tjänster du vill beställa.
Fibernätet har ingen begränsning för hur mycket man får ladda ner per månad och du betalar en fast månadsavgift oavsett hur mycket du nyttjar din tjänst.

Bredbandsnyttan enligt PTS

På PTS webb kan du läsa om nyttan med bredband.
https://www.pts.se/bredbandsnytta