Holmsvattnet, Vallen, Svarttjärn

Detta fokusområde ska nå 75% anslutningsgrad för att bli kvalificerat.

återstår

Du kan nu beställa en fiberanslutning till Skekraft.net!

Klicka beställ här till höger för att se aktuella erbjudanden.

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Beställningsprocessen bör vara klar 28/2 för att säkra utförandet av utbyggnad under 2018-2019.

Markarbeten
sommar/höst 2018
Driftsättning
hösten 2018 - hösten 2019

För att detta utbyggnadsprojekt ska kunna startas upp krävs följande:
- antal beställningar når uppsatta mål.
- samtliga fastighetsägare som berörs av utbyggnaden godkänner intrång på sin mark.
- alla nödvändiga tillstånd beviljas.

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt

Kontaktpersoner i ditt område

Bli kontaktperson

Mikael Karlsson
Kontakta mig