Holmsvattnet, Vallen, Svarttjärn

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Markarbeten
sommar/höst 2018
Driftsättning
hösten 2018 - hösten 2019

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt

Aktiviteter

  • Stängt för beställning
    2018-06-28

Kontaktpersoner i ditt område

Bli kontaktperson

Mikael Karlsson
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig