Holmsvattnet, Vallen, Svarttjärn

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Markarbeten
Markarbeten påbörjas i maj 2019. Entreprenör är Markbyggarna AB.
Driftsättning
Hösten 2019 - Våren 2020

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Aktiviteter

  • Stängt för beställning
    2018-06-28

Kontaktpersoner i ditt område

Mikael Karlsson
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson