Avan

Detta fokusområde ska nå 100% anslutningsgrad för att bli kvalificerat.

I detta område planerar vi att bygga fibernät!

Men för att vi ska komma vidare behöver vi först en intresseanmälan från dig och dina grannar.

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Här undersöker vi intresset för utbyggnad av fiber

Vi undersöker intresset i området inför en eventuell samförläggning med Skellefteå Kraft Elnät.
Priset som anges i vid en intresseanmälan är indikativt.

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson