Båtvik

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Arbete med kanalisation för fiber påbörjas nu vecka 23.

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Aktiviteter

  • Stängt för beställning via portal, efterbeställning görs via kontaktperson.
    2018-05-21
  • Schaktarbeten påbörjas
    2018-06-04

Kontaktpersoner i ditt område

Carolina Brännström
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson