Utbyggnad pågår

Vi har nu beslutat att bygga fibernät i detta område och arbetet är påbörjat, men det är fortfarande inte för sent att beställa en fiberuppkoppling mot Skekraft.net!

Brännäset

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Löpande information sker via mejl. Området driftsätts senast vårvintern 2023.

Kontaktpersoner i ditt område

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft) Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson