Burvik till Önnesmark

Detta fokusområde ska nå 75% anslutningsgrad för att bli kvalificerat.

Du kan nu beställa en fiberanslutning till Skekraft.net!

Klicka beställ här till höger för att se aktuella erbjudanden.

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Driftsättning av området planeras till senare delen av 2020 förutsatt att:
- antal beställningar når uppsatta mål (75% av fastigheterna) senast den 15 januari
- samtliga fastighetsägare som berörs av utbyggnaden godkänner intrång på sin mark
- alla nödvändiga tillstånd beviljas

Dokument


Att installera bredband via fiber

Kontaktpersoner i ditt område

Johan Kvist
Kontakta mig

Maria Westerberg
Kontakta mig

Therese Melander
Kontakta mig

Johan Leirnes
Kontakta mig

Sören Andersson
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

Frida Abrahamsson
Kontakta mig

Linnéa Sundqvist
Kontakta mig

Bernt Wikström
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson