Byske by (utanför tätort)

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Vi håller på att planera och upprätta tidplan.
Om du registrerade ett mobilnummer vid beställningen kommer du att få en avisering via SMS när det finns mer detaljerad information att ta del av här.

Kontaktpersoner i ditt område

Kurt Hedlund
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson