I detta område har vi ett fibernät du kan ansluta till!

Gör en intresseanmälan så kollar vi vilka leveransmöjligheter vi kan erbjuda dig.

Fagerviken

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Löpande information sker via mejl. Området driftsätts senast vårvintern 2023.

Kontaktpersoner i ditt område

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft) Kontakta mig

Marie Eriksson Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson