Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Preliminär tidplan


V.46-48 svetsar vi brunnar/skåp så bussar/vagnar kommer att stå parkerade lite här och där.
V.48-50 påbörjar vi svetsning av fiber inomhus och alla kommer att bli kontaktade någon dag innan för överenskommelse av passande tid för det besöket.
V.50 beräknar vi att installationen skall vara klar för driftsättning.

Tiderna kan variera något om oförutsedda händelser inträffar.

OBS! Schaktkartan nedan är en grovskiss och kan under projektets gång ha förändrats. Ta kontakt med kontaktpersonen i din by för att få en uppdaterad karta.

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt

Kontaktpersoner i ditt område

Kristina Krane Kontakta mig

Berth Andersson Kontakta mig

Robert Jonsson Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft) Kontakta mig

Agneta Rebo Kontakta mig

Kristian Lahti Kontakta mig

stefan Sund Kontakta mig

Nicklas Eriksson Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson