Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Preliminär tidplan:
Driftsättning av området planeras till 2020.
Skellefteå Krafts grävsträckor börjas schaktas i augusti 2019.

OBS! Schaktkartan nedan är en grovskiss och kan under projektets gång ha förändrats. Ta kontakt med kontaktpersonen i din by för att få en uppdaterad karta.

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt

Kontaktpersoner i ditt område

Kristina Krane
Kontakta mig

Berth Andersson
Kontakta mig

Robert Jonsson
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

Agneta Rebo
Kontakta mig

Kristian Lahti
Kontakta mig

stefan Sund
Kontakta mig

Nicklas Eriksson
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson