Hedträsk, Klockträsk

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Vi planerar och har som målsättning att bygga detta område under 2021. Vi återkommer när det finns mer information om tidplanen.

Kontaktpersoner i ditt område

Thomas Hedman Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson