Kalvträsk

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Markarbeten
sommar/höst 2019
Driftsättning
hösten 2019 - hösten 2020

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Kontaktpersoner i ditt område

Björn Bergström
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson