Klöverfors

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Här planerar vi att bygga fibernät under 2021. Information om tidplan kommuniceras via mejl framöver.

Kontaktpersoner i ditt område

Ove Carlsson Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson