Krångfors & Södra Grundfors

Utbyggnad pågår

Vi har nu beslutat att bygga fibernät i detta område och arbetet är påbörjat, men det är fortfarande inte för sent att beställa en fiberuppkoppling mot Skekraft.net!

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Markarbeten
sommar/höst 2019
Driftsättning
hösten 2019 - hösten 2020

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Kontaktpersoner i ditt område

Bli kontaktperson

Roger Lind
Kontakta mig