Renström

Detta fokusområde ska nå 75% anslutningsgrad för att bli kvalificerat.

återstår

I detta område planerar vi att bygga fibernät!

Men för att vi ska komma vidare behöver vi först en intresseanmälan från dig och dina grannar.

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Intresseanmälningar och beställningar

Nu samlar vi in intresseanmälningar.
När intresset är tillräckligt stort så öppnar vi för beställningar och du hittar då mer information att ta del av på denna sida.

Planerad driftsättning
2020

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt

Hjälp ditt område att bli anslutet
Bli kontaktperson