Renström

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Markarbeten
sommar/höst 2019
Driftsättning
hösten 2019 - hösten 2020

Att installera bredband via fiber

Kontaktpersoner i ditt område

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson