Renström

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan


V. 43 svetsar vi brunnar/skåp så bussar/vagnar kommer att stå parkerade lite här och där.
V. 43-44 påbörjar vi svetsning av fiber inomhus och alla kommer att bli kontaktade någon dag innan för överenskommelse av passande tid för det besöket.
V. 44 beräknar vi att installationen skall vara klar för driftsättning.

Tiderna kan variera något om oförutsedda händelser inträffar.

Att installera bredband via fiber

Kontaktpersoner i ditt område

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft) Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson