Södra Kåge Ersmark

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Driftsättning senast 2022. Information om tidplan med mera kommer via mejl.

Kontaktpersoner i ditt område

Karin Berg Palm Kontakta mig

Robert Eriksson Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson