Södra Kåge Ersmark

Detta fokusområde ska nå 80% anslutningsgrad för att bli kvalificerat.

Du kan nu beställa en fiberanslutning till Skekraft.net!

Klicka beställ här till höger för att se aktuella erbjudanden.

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

För att detta utbyggnadsprojekt ska kunna startas upp krävs följande:
- antal beställningar (motsvarande 80 % av fastigheterna) når uppsatta mål.
- samtliga fastighetsägare som berörs av utbyggnaden godkänner intrång på sin mark.
- alla nödvändiga tillstånd beviljas.

Kontaktpersoner i ditt område

Karin Berg Palm Kontakta mig

Robert Eriksson Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson