Stormark

Detta fokusområde ska nå 70% anslutningsgrad för att bli kvalificerat.

Andelen i procent kommer i slutänden beräknas på det totala antalet fastigheter i hela stödområdet som din by ingår i.

Det är för tillfället inte möjligt att beställa anslutning till din adress.

Vänligen försök igen senare

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

För att detta utbyggnadsprojekt ska kunna startas upp krävs följande:
- anslutningsgraden når sitt uppsatta mål.
- antalet hushåll som beställt en anslutning motsvarar det antal som angivits i ansökan om stödmedel.
- samtliga fastighetsägare som berörs av utbyggnaden godkänner intrång på sin mark.
- alla nödvändiga tillstånd beviljas. Om området är beroende av ortsammanbindande nät måste även stödmedel för detta beviljas.
- alla områden som ingår i samma ansökan uppfyller ovanstående krav.

Dokument


Att installera bredband via fiber

Kontaktpersoner i ditt område

Irene Karlsson
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson