Tåme

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Arbeten med förläggning av fiber är nu påbörjat.

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Aktiviteter

  • Stängt för beställning via portal, efterbeställning görs till kontaktperson.
    2018-05-21
  • Samförläggning av fiber med det nya elnätet påbörjas under juni
    2018-06-04

Kontaktpersoner i ditt område

Bli kontaktperson

Folke Andersson
Kontakta mig