Tåmeträsk-Vitsjön

Detta fokusområde ska nå 70% anslutningsgrad för att bli kvalificerat.

Andelen i procent kommer i slutänden beräknas på det totala antalet fastigheter i hela stödområdet som din by ingår i.

Du kan nu beställa en fiberanslutning till Skekraft.net!

Klicka beställ här till höger för att se aktuella erbjudanden.

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

För att detta utbyggnadsprojekt ska kunna startas upp krävs följande:
- anslutningsgraden når sitt uppsatta mål.
- antalet hushåll som beställt en anslutning motsvarar det antal som angivits i ansökan om stödmedel.
- samtliga fastighetsägare som berörs av utbyggnaden godkänner intrång på sin mark.
- alla nödvändiga tillstånd beviljas. Om området är beroende av ortsammanbindande nät måste även stödmedel för detta beviljas.
- alla områden som ingår i samma ansökan uppfyller ovanstående krav.

Dokument


Att installera bredband via fiber

Kontaktpersoner i ditt område

Hans Granqvist
Kontakta mig

Anders Marklund
Kontakta mig

Christer Lindqvist
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

André Pettersson
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson