Tåmeträsk-Vitsjön

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Här planerar vi att bygga fibernät under 2020-2021. Information om tidplan kommuniceras via mejl framöver.

Kontaktpersoner i ditt område

Hans Granqvist
Kontakta mig

Anders Marklund
Kontakta mig

Christer Lindqvist
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

André Pettersson
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson