Uttersjöbäcken2 till Lappvik

Detta fokusområde har nått sitt mål på 75% anslutningsgrad.

Du kan nu beställa en fiberanslutning till Skekraft.net!

Klicka beställ här till höger för att se aktuella erbjudanden.

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt

Preliminär tidplan:
Driftsättning av området planeras till senare delen av 2020 förutsatt att:
- antal beställningar når uppsatta mål (75% av fastigheterna) senast den 15 januari
- antal beställningar i projektområdet "Burvik till Önnesmark" når uppsatta mål (75% av fastigheterna) senast den 15 januari
- samtliga fastighetsägare som berörs av utbyggnaden godkänner intrång på sin mark
- alla nödvändiga tillstånd beviljas

Dokument


Att installera bredband via fiber

Kontaktpersoner i ditt område

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson