Uttersjöbäcken2 till Lappvik

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Här ska vi bygga ut fibernätet under 2020-2021. Information om tidplan och aktiviteter kommer framöver via kontaktpersonen i din by.

Kontaktpersoner i ditt område

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft) Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson