Uttersjöbäcken2 till Lappvik

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan:
Här ska vi bygga ut fibernätet under 2020. Det kommer mer information om tidplan när planering och projektering är klar.

Kontaktpersoner i ditt område

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson