Västomsundet

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan

Markarbeten
sommar/höst 2018
Driftsättning
hösten 2018 - våren 2019

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Aktiviteter

  • Stängt för beställning
    2018-06-29

Kontaktpersoner i ditt område

Henry Jonsson
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson