Anslut med fiber till Skekraft.net


Ange den adress du vill ansluta och se aktuellt erbjudande

background-image
  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggt


Kontaktpersoner i ditt område

Helena Marklund
Byske by (tätort)
Kontakta mig

Robert Lundmark
Fällan & Stensjön
Kontakta mig

Mikael Stenman
S Byske by till Landfors
Kontakta mig

Benny Nyström
Hemmistjärn
Kontakta mig

Maria Westerberg
Burvik till Önnesmark
Kontakta mig

Andreas Lundmark
Fällfors
Kontakta mig

Markus Hugoson
Spisen-Kågemarken-Björnmoren
Kontakta mig

Therese Melander
Burvik till Önnesmark
Kontakta mig

Roger Lind
Krångfors & Södra Grundfors
Kontakta mig

Mikael Karlsson
Holmsvattnet, Vallen, Svarttjärn
Kontakta mig

Jonas Lovgård
Kankberg
Kontakta mig

Björn Bergström
Kalvträsk
Kontakta mig

Roger Lundström
Söderbodarna
Kontakta mig

Olav Eriksson
Bredviksfjärden
Kontakta mig

Hans Granqvist
Tåmeträsk-Vitsjön
Kontakta mig

Anders Marklund
Tåmeträsk-Vitsjön
Kontakta mig

Kurt Hedlund
Byske by (utanför tätort)
Kontakta mig

Jonny Edström
Österjörn
Kontakta mig

Johan Leirnes
Burvik till Önnesmark
Kontakta mig

Christer Lindqvist
Tåmeträsk-Vitsjön
Kontakta mig

Erik Björklund
Selet
Kontakta mig

Erling Fjellström
Stavaträsk
Kontakta mig

Amir Chehrehnegar
Lillkågeträsk
Kontakta mig

Daniel Stenlund
Klintforsliden
Kontakta mig

Ann-louise Larsson
Finnforsfallet
Kontakta mig

Göran Stenlund
Norra Grundfors, Brännfors
Kontakta mig

Johan Vidmark
Grundnäs
Kontakta mig

Kristina Krane
Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn
Kontakta mig

Berth Andersson
Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn
Kontakta mig

Robert Jonsson
Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn
Kontakta mig

Sören Andersson
Burvik till Önnesmark
Kontakta mig

Peter Degerman
Hällbergsvedjan
Kontakta mig

Irene Karlsson
Stormark
Kontakta mig

nicklas brorsson
Storsnäckhamn
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Bjässviken, Boviksön
Kontakta mig

Ove Carlsson
Klöverfors
Kontakta mig

Peter Boström
Hednäs
Kontakta mig

Harry Carlsson
Ålund, Blåfors, Båtfors
Kontakta mig

Agneta Rebo
Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn
Kontakta mig

Helena Lundberg
Segerlund
Kontakta mig

Kristian Lahti
Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn
Kontakta mig

stefan Sund
Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn
Kontakta mig

Erik Sandström Marklund
Jakobsfors
Kontakta mig

Peter Martinson
Högliden
Kontakta mig

Joakim Nilsen
Boliden
Kontakta mig

André Pettersson
Tåmeträsk-Vitsjön
Kontakta mig

Frida Abrahamsson
Burvik till Önnesmark
Kontakta mig

Nicklas Eriksson
Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn
Kontakta mig

Göran Hägglund
Burön
Kontakta mig

Linnéa Sundqvist
Burvik till Önnesmark
Kontakta mig

Lennart Lindgren
Degersjön
Kontakta mig

Maria Ottosson
Kankberg
Kontakta mig

Bernt Wikström
Burvik till Önnesmark
Kontakta mig

Kjell-Erik Andersson
Storträsk
Kontakta mig

Gunnar Ericsson
Björknäsudden
Kontakta mig

Thomas Hedman
Hedträsk, Klockträsk
Kontakta mig

Ingemar Wikström

Kontakta mig

Niklas Jonsson
Burvik till Önnesmark
Kontakta mig

Marie Eriksson
Fagerviken
Kontakta mig

Nils Gunnar Larsson

Kontakta mig

Daniel Löfstedt
Lillkågeträsk, Norra Grundfors, Brännfors
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Tuvan, Nyhamn
Boviken, Fällbäcken
Hemmistjärn
Björnmoren, Ersmarksbodarna, Kågemarken, Spisen
Kroksjön, Bodan
Bodbysund, Lappvattnet
Holmsvattnet, Svarttjärn, Vallen, Renfors, Sidbergsliden
Västomsundet
Furuögrund, Båtvik, Tåme, Renholmen
Fällfors
Krångfors, Södra Grundfors
Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn
Renström, Kankberg
Kalvträsk
Burvik, Nedre Bäck, Risböle, Kåsböle, Uttersjöbäcken, Önnesmark, Övre Bäck
Tåmeträsk, Vitsjön, Ålund, Blåfors, Båtfors, Fällan, Stensjön, Byske by(landsbygd), Selet, Segerlund, Hednäs, Hedfors, Jakobsfors, klöverfors, Stormark

För detaljerad tidplan, gå in på respektive område eller genom att söka din adress.

Utbyggnad i nya områden

Under perioden 2017-2020 planeras utbyggnad i följande områden

Västra Eriksberg
Bjässviken
Boviksön
Boviksbadet
Södra Bergsbyn, Södra Hedensbyn
Falkträsket
Sillskatan, Kågnäsudden, Harrbäcksand

All bredbandsutbyggnad bygger på att tillräckligt många är intresserade för att ett projekt ska kunna bli av till en rimlig kostnad.