Bjässviken

I detta område har vi ett fibernät du kan ansluta till!

Gör en intresseanmälan så kollar vi vilka leveransmöjligheter vi kan erbjuda dig.

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Grattis!

Ert område kommer att få fiber från Skellefteå Kraft Fibernät AB!
Planerad schaktstart Q2 2018 med leverans senhösten/vintern 2018/2019
Beställning ligger öppet till januari/februari 2018 för de som ännu inte bestämt sig.

Mer information och detaljer kommer att meddelas senare i vår.Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Kontaktpersoner i ditt område

Bli kontaktperson

Pär Steinwall
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig