Boviken & Fällbäcken

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Nu är utbyggnaden av fiber i ditt område påbörjadFörläggning av fiberkabel kommer att ske under V 3 2018

Ditt område har nått sina mål för bredbandsutbyggnad och vi startar nu ett utbyggnadsprojekt tillsammans.
Har du fortfarande inte hunnit beställa en anslutning eller har frågor om grävning, ta kontakt med er utsedda kontaktperson.

Läs gärna dokumenten här nedan som beskriver arbetet som ska utföras i samband med utbyggnaden.

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Aktiviteter

  • Klart för utbyggnad
    2017-09-11
  • Stängt för beställning
    2017-09-14

Kontaktpersoner i ditt område

Hans Öhlund
Kontakta mig

Ronny Lundgren
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson