Boviksbadet

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Detta område blev anslutet med fiber år 2018

Vi planerar att öppna för beställning under hösten 2019.

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson