Boviksön

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Nu är utbyggnaden av fiber i ditt område påbörjad


Ditt område har nått sina mål för bredbandsutbyggnad och vi startar nu ett utbyggnadsprojekt tillsammans.

Preliminär tidplan

Markarbeten
sommar/höst 2018
Driftsättning
hösten 2018 - hösten 2019

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Aktiviteter

  • Schakt påbörjas under juni eller då markupplåtelseavtal har inkommit
    2018-06-04
  • Stängt för beställning
    2018-06-26

Kontaktpersoner i ditt område

Bli kontaktperson

Rolf Olofsson
Kontakta mig

Tommy Kallin
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig