Fällfors

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Preliminär tidplan

Markarbeten
sommar/höst 2018
Driftsättning
hösten 2018 - hösten 2019

Pris 14 400 kr per anslutning inklusive moms.
Tillkommer kostnader för byns åtagande, kontakta er byagrupp för mer information.

Dokument

Schaktkarta, byns egen grävning (rev feb 2018)
Arbetsfördelning i utbyggnadsprojekt
Att installera bredband via fiber

Aktiviteter

  • Stängt för beställning via portal, efterbeställning görs via kontaktperson.
    2018-05-21
  • Arbetet med Shakt av kanalisation påbörjas, berör än inte fastigheter
    2018-06-04

Kontaktpersoner i ditt område

Andreas Lundmark
Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft)
Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson