Hemmistjärn

  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Detta område blev anslutet med fiber år 2018

Vi planerar att öppna för beställning igen tidigast under hösten 2020.
Om du vill ansluta en fastighet inom området kan du göra en intresseanmälan så meddelar vi dig när det går att beställa.

Bygger du ett nytt hus inom området? Nybyggnationer prioriteras och hanteras separat. Kontakta oss för att undersöka möjligheten till en anslutning.

Kontaktpersoner i ditt område

Benny Nyström Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson