Anslut med fiber till Skekraft.net


Ange den adress du vill ansluta och se aktuellt erbjudande

background-image
  • Steg 1Intresseanmälan
  • Steg 3Utbyggnad
  • Steg 4Utbyggt

Utbyggt


Robert Lundmark Fällan & Stensjön Kontakta mig

Benny Nyström Hemmistjärn Kontakta mig

Maria Westerberg Burvik till Önnesmark Kontakta mig

Markus Hugoson Spisen-Kågemarken-Björnmoren Kontakta mig

Therese Melander Burvik till Önnesmark Kontakta mig

Mikael Karlsson Holmsvattnet, Vallen, Svarttjärn Kontakta mig

Roger Lundström Söderbodarna1, Söderbodarna2 Kontakta mig

Olav Eriksson Bredviksfjärden Kontakta mig

Jonny Edström Österjörn väst Kontakta mig

Johan Leirnes Burvik till Önnesmark Kontakta mig

Amir Chehrehnegar Lillkågeträsk Kontakta mig

Daniel Stenlund Klintforsliden Kontakta mig

Ann-louise Larsson Finnforsfallet Kontakta mig

Göran Stenlund Norra Grundfors, Brännfors Kontakta mig

Karin Berg Palm Södra Kåge Ersmark Kontakta mig

Sören Andersson Burvik till Önnesmark Kontakta mig

Peter Degerman Hällbergsvedjan Kontakta mig

Irene Karlsson Stormark Kontakta mig

nicklas brorsson Storsnäckhamn Kontakta mig

Sören Wikberg (Samordnare Skellefteå Kraft) Boliden, Österjörn väst Kontakta mig

Ove Carlsson Klöverfors Kontakta mig

HANS SUNDWALL Bjurliden Kontakta mig

Anders Enquist Vikdal Sjöbosand Kontakta mig

Peter Martinson Högliden Kontakta mig

Frida Abrahamsson Burvik till Önnesmark Kontakta mig

Göran Hägglund Burön Kontakta mig

Robert Eriksson Södra Kåge Ersmark Kontakta mig

Kenneth Sjöstedt Vikdal Sjöbosand Kontakta mig

Linnéa Sundqvist Burvik till Önnesmark Kontakta mig

Lennart Lindgren Degersjön Kontakta mig

Bernt Wikström Burvik till Önnesmark Kontakta mig

Patrick Gustavsson Storsand Kontakta mig

Gunnar Ericsson Björknäsudden Kontakta mig

Thomas Hedman Hedträsk, Klockträsk Kontakta mig

Ingemar Wikström Tällön Kontakta mig

Niklas Jonsson Burvik till Önnesmark Kontakta mig

Marie Eriksson Fagerviken Kontakta mig

Nils Gunnar Larsson Tällön Kontakta mig

Hans Karlsson Lövånger Kontakta mig

John Ivan Blackhamn Kontakta mig

Fredrik Juul Bjurön Kontakta mig

Mikael Lindh Bjurön Kontakta mig

peter björkman Örviken Kontakta mig

Roger Nord Jörn, Strycksele Kontakta mig

Henrik Vedin Villvattnet Kontakta mig

Max Bohman Finnfors Andersberg Kontakta mig

Joakim Söderström Lidsjön Kontakta mig

Hans Lundberg Sandviksudden Kontakta mig

Krister Nygren Välvsjön Kontakta mig

Tomas Fahlgren Västra Örviken Kontakta mig

Linda Markstedt Nilsson Bredviksfjärden Kontakta mig

Peder Gustavsson Oxviken Kontakta mig

Bia Rask Vikdal Sjöbosand Kontakta mig

Herbert Eisner Bruträsk, Brutorp Kontakta mig

Marcus Jonsson Lillkågeträsk Kontakta mig

Hans Clausén Norra Varuträsket Kontakta mig

Hjälp ditt område att bli anslutet

Bli kontaktperson

Utbyggnadsprojekt med stödmedel

Tuvan, Nyhamn
Boviken, Fällbäcken
Hemmistjärn
Björnmoren, Ersmarksbodarna, Kågemarken, Spisen
Kroksjön, Bodan
Bodbysund, Lappvattnet
Holmsvattnet, Svarttjärn, Vallen, Renfors, Sidbergsliden
Västomsundet
Furuögrund, Båtvik, Tåme, Renholmen
Fällfors
Krångfors, Södra Grundfors
Blacke, Gammelbyn, Böle, Nolbyn, Fjälbyn
Renström, Kankberg
Kalvträsk
Burvik, Nedre Bäck, Risböle, Kåsböle, Uttersjöbäcken, Önnesmark, Övre Bäck
Tåmeträsk, Vitsjön, Ålund, Blåfors, Båtfors, Fällan, Stensjön, Byske by, Selet, Segerlund, Hednäs, Hedfors, Jakobsfors, Klöverfors, Stormark
Hedträsk, Klockträsk
Södra Kåge, Södra Ersmark
Norra Grundfors Brännfors, Forsberget, Finnforsfallet, Bjurliden, Långselet

För detaljerad tidplan, gå in på respektive område eller genom att söka din adress.

Utbyggnad i nya områden

Under perioden 2017-2022 planeras utbyggnad i följande områden

Västra Eriksberg
Bjässviken
Boviksön
Boviksbadet
Södra Bergsbyn, Södra Hedensbyn
Falkträsket
Sillskatan, Kågnäsudden, Harrbäcksand
Degersjön
Sörbyn

All bredbandsutbyggnad bygger på att tillräckligt många är intresserade för att ett projekt ska kunna bli av till en rimlig kostnad.


Utbyggnadstakt

Skellefteå Kraft Fibernät AB har fått i uppdrag att under perioden 2018-2020 bygga ut 5 000 anslutningar i flera områden med hjälp av stödmedel från EU.
I takt med att staden växer har vi även stort engagemang i utbyggnad av flerbostadshus och företagsetableringar vilket sätter stort tryck på produktionen.
Vårt tak gällande förtätningar, det vill säga utbyggnad i befintligt fibernät, för privata hushåll är därför 150 anslutningar per år.
Om ditt område/adress inte finns med i nedan lista kan ni göra en intresseanmälan så återkommer vi när det går att göra en beställning.
Det höga trycket gör att vi och våra entreprenörer kan påbörja nya projekt tidigast år 2020.